Başvuru Koşulları


 

Enstitümüz Tüm Doktora Programlarına başvuracaklar için:

Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55, Harita Mühendisliği için en az 60 ALES sayısal puanına,  Lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 80 ALES sayısal puanına sahip olmalarına,

Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalarına, Lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarına*;

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 

Enstitümüz Tüm Yüksek Lisans Programlarına başvuracaklar için:

En az 55 ALES sayısal puanına sahip olmalarına,  Harita Mühendisliği için en az 60 ALES sayısal puanına sahip olmalarına,

Harita Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı için Lisans en az 2,20 (58.00) mezuniyet ortalamasına sahip olmalarına, diğer programlar için lisans mezuniyet ortalamasının alt sınırı dikkate alınmamaktadır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 

Doktora ve Yüksek Lisans Programlarında Değerlendirme:

Doktora ve Yüksek Lisans giriş başarı notunun belirlenmesinde;  ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak hesaplanmasına,

Doktora giriş başarı notu alt sınırının 65, yüksek lisans giriş başarı notu alt sınırının 60 puan olmasına,

 

Doğal Kaynak Yönetimi (Disiplinlerarası-İngilizce) Programı için Başvuruda Bulunacak Adayların:

• Lisans(4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmak,

•ALES sınavından en az 55 (GRE karılığı 149 ) almış olmak, (başvurdukları programın puan türünde)

•İngilizce dil belgesi*

*İngilizce dil belgesi olmayan adaylar da başvuru yapabilir. Ancak öğrencilerin ders kayıtlarının yapılabilmesi için adayların;

 a) Son 5 yıl içerisinde YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan almaları veya

 b) YÖK tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan ingilizce dil sınavından bu puana eşdeğer puan almaları veya

 c) Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen tarihte yapılacak Yüksek Lisans Başvuru Yabancı Dil sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Doğal Kaynak Yönetimi (Disiplinlerarası-İngilizce) Programı için Ders Dönemi

•Yabancı dil şartını sağlayan adaylar ders dönemine başlayabilirler.

•Dil puan olmayan adayların kayıtları bir sonraki eğitim öğretim başlangıcına kadar dondurulur. Adaylar geçer dil puanını bir yıl içerisinde alamamaları durumunda ders kayıt haklarını kaybederler.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.