Formlar


Form No Programı

Form Adı                                                                                                                                             (19.02.2020)

FBE - 01 DR-YL-OR   Askerlik İşlemleri Dilekçesi  
FBE - 02 DR-YL-OR   Belge Talep Dilekçesi   
FBE - 03 DR-YL-OR   Bologna Sürecine Göre Örnek Ders Detay Formu (Türkçe)   FBE-04 Sample Course Detail Form According to Bologna Process (English)
FBE - 05 DR-YL-OR   Danışman Öneri Formu   Supervisor Suggestion Form
FBE - 65 DR-YL-OR   Danışmanlık (İlk Atama) Talep Formu  
FBE - 06 Doktora   Doktora Yeterlik Başvuru Talep Dilekçesi   Application Petition for PhD Comprehensive Exam
FBE - 58 Doktora   Doktora Yeterlik Sınav Juri Öneri Formu   Jury Suggestion Form for the PhD Comprehensive Exam
FBE - 07 Doktora   Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Formu   Jury Appointment Form for PhD Comprehensive Exam
FBE - 08 Doktora   Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Tutanağı   Jury Appointment Report for PhD Comprehensive Exam
FBE - 09 Doktora   Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı   Committee Report for PhD Comprehensive Exam
FBE - 10 Doktora   Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı   Oral Exam Report for PhD Comprehensive Exam
FBE - 11 Doktora   Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı   Written Exam Report for PhD Comprehensive Exam
FBE - 12 Doktora   Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Duyuru Tutanağı   Report for the Written and Oral PhD Comprehensive Exam Announcement
FBE - 13 Doktora   Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu   Thesis Monitoring Committee Suggestion Form
FBE - 14 Doktora   Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Başvuru Talep Dilekçesi  
FBE - 15 Doktora   Doktora Tez Önerisi Formu  
FBE - 16 Doktora   Doktora Tez Öneri Savunma Tutanak Formu  
FBE - 17 Doktora   Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Formu  
FBE - 64 Doktora   Doktora Tez Konusu Değişikliği Talebi Formu  
FBE - 18 Doktora   Doktora Tez Çalışması Altı Aylık Değerlendirme Tutanağı  
FBE - 19 DR-YL-OR   Dönemsel Açılacak Dersler ve Ders Görevlendirme Formu-06.01.2020  
FBE - 20 DR-YL-OR   Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayları Başvuru Formu  GRADUATE SCHOOL PRE-APPLICATION FORM FOR OUT OF STATE RESİDENCES
FBE - 21 DR-YL   İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu  Co-supervisor Suggestion Form
FBE - 22 DR-YL-OR   Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi  
FBE - 23 DR-YL-OR   Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi ve İlişik Kesme Formu  
FBE - 24 DR-YL-OR   Kataloğa Yeni Ders Önerisi Formu  
FBE - 25 DR-YL-OR   Kesin Kayda Gelemeyecekler İçin Dilekçe Örneği  
FBE - 26 DR-YL-OR   Lisansüstü Öğrenci Alım Koşulları Çizelgesi  
FBE - 27 DR-YL-OR   Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (Başvurularda KULLANMAYINIZ.)  
FBE - 28 DR-YL-OR

  Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Talep Formu                                                       (28-a ve 28-b-Anabilim Dalınca, 28-c Bilim Dalınca, 28-d Öğretim Üyelerince doldurulacaktır.)

 
FBE - 29 DR-YL-OR   Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Dilekçesi  
FBE - 30 DR-YL-OR   Mezuniyet İlişik Kesme Dilekçesi  
FBE - 31 DR-YL-OR   Mezuniyet İlişik Kesme Belgesi  
FBE - 32 DR-YL-OR   Misafir Öğrenci Başvuru Dilekçesi  
FBE - 33 DR-YL-OR   Not Bildirim Çizelgesi  
FBE - 34 Ortak   Not Bildirim Çizelgesi (ORTAK Programlar İçin)  
FBE - 35 DR-YL-OR   Öğrenci Ders Denklik Formu  
FBE - 36 DR-YL

  Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu-FBE-61 SATIRINDAKİ FORMU        KULLANINIZ. (24.02.2017-Açıklamaları dikkate alarak doldurunuz.)

 
FBE - 37 Ortak   Ortak Lisansüstü Programlar İçin Tez İzleme Komitesi Öneri Formu  
FBE - 38 DR-YL-OR   Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi  
FBE - 39 YL-OR   Seminer Sunum Bilgilendirme Formu ve Tutanağı  
FBE - 40 YL-OR   Seminer Programı Formu  
       
FBE - 42 DR-YL-OR   Tez Bilgi Formu (Türkçe)   FBE - 41 Tez Bilgi Formu (İngilizce)
FBE - 43 DR-YL-OR   Tez İlk Teslim Dilekçesi  
FBE - 62 DR-YL-OR   Tez Ön Değerlendirme Raporu Formu  
FBE - 43 B DR-YL-OR   Tezin Ek Süre Sonrası Teslim Dilekçesi  
FBE - 44 DR-YL-OR   Tez Jürisi Öneri Formu  
FBE - 51 DR-YL-OR   Tez Teslim Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)  
FBE - 45 DR-YL-OR   Tez Konusu Öneri Formu  
FBE - 46 YL-OR   Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu  
FBE - 47 DR-YL-OR   Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu (Başarılı-Başarısız)  
FBE - 48 DR-YL-OR   Tez Savunma Sınavı Jürı Degerlendirme Raporu (Başarılı-Başarısız)  
FBE - 49 DR-YL-OR   Tez Savunma Sınavı Sonuç Bildirim Formu  
FBE - 50 DR-YL-OR   Tez Teslim Dilekçesi (Ciltli Teslim İçin)  
FBE - 63 DR-YL-OR   YOK Tez Erişim Kısıtlama Talep Formu  
FBE - 52 DR-YL-OR   Tez Çalışması Orijinallik İLK Raporu (FBE-43 Formunun ekindedir.)  
FBE - 53 DR-YL-OR   Tez Çalışması Orijinallik SON Raporu (FBE-50 Formunun ekindedir.)  
FBE - 54 DR-YL-OR   Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi  
FBE - 55 DR-YL-OR   Bilim Dalı Tercih Formu  
FBE - 56 DR-YL-OR   Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatım Formu  
FBE - 57 DR-YL-OR   Sehven Yazılan Dersi Çıkarma Talep Dilekçesi  
FBE - 59 DR-YL-OR   Araştırma Çalışması Talep İzin Dilekçesi  

FBE - 60

DR-YL-OR   Enstitü Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı  
FBE - 61 DR-YL   EK DERS FORMU (F-1) - 04.03.2020  
FBE - 66 DR-YL   Bilimsel Hazırlık Programından Ders Asamasına Gecis Onay Formu  
FBE - 67 100/2000 YÖK DR   Akademik Gelişme Raporu Formu  
FBE - 98 DR-YL   Ders Kayıt Formu-Eski Öğrenciler İçin  
FBE - 99 DR-YL-OR   Ek Süre İstek Formu