Görev & Sorumluluk


Enstitümüzün temel amacı; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü araştırma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yönlendirmektir.


Bu amaca ulaşmada; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14 üncü maddesi ile temel dayanağı oluşturan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nden almaktadır.