Misyon & Vizyon


     
     Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve düzenlemeleri yapmak, temel ve uygulamalı bilimler alanında özgün araştırma, faydalı bilgi ve teknolojilerin üretimine katkı sağlamak, araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmek, lisans sonrası eğitim ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu genç araştırmacıların yetiştirilmesini hedefimizdir.
 
      Mevcut ve yeni açılacak lisansüstü programlar ile alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi, üstün nitelikli araştırmacı ve bilim insanları yetiştiren, sürekli yenilik ve gelişime odaklı bir kurum oluşturmak. Bölgesel Kalkınma Odaklı ihtisaslaşma kapsamında yapılacak araştırmalara destek sağlamak.