Program Ders Müfredat Havuzları


ÖĞRENCİ ve DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Enstitümüzde Lisansüstü Programlardaki Öğrencilerin Zorunlu Alması Gereken Dersler Hakkında Bilgilendirme

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme ile FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

3- Doğak Kaynak Yönetimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

DKY 5003 Master Project Preparation and Management (Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yönetimi)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl) ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

İSG 5010 Risk Yönetimi ve İSG 5011 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

ENSTİTÜ DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme ile FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme ile FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

BİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

 

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ (DİSİPLİNLERARASI-İNGİLİZCE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

2- Doğak Kaynak Yönetimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

DKY 5003 Master Project Preparation and Management (Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yönetimi)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl) ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (DİSİPLİNLERARASI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

İSG 5010 Risk Yönetimi ve İSG 5011 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

(KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI-PASİF)

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS MÜFREDAT HAVUZU

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme ile FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

PEYZAJ MİMARLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

PEYZAJ MİMARLIĞI ORTAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDAT HAVUZU

(ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI-PASİF)

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.)