Rapor Alımı / Teslimi Hakkında


ENSTİTÜYE SINAV ÖNCESİ İLK VE SINAV SONRASI CİLTLİ TEZ TESLİM EDECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN

      * Tez Çalışması Orijinallik Raporu öğrencilerimizin kendi sorumluluğunda olup, raporun alınmasında Üniversitemizin uygun göreceği İntihal Analiz programının kullanılması zorunludur.

      * Tez Çalışması Orijinallik Raporu öğrencinin Enstitüye başvurusuyla: Lisansüstü tez savunma sınavına girmek ve tez savunma sınavı sonrası ciltli teslim yapacak öğrencilerimizin Enstitümüzden tezinin intihal (benzerlik endeksi) raporunu almak için başvurularını intihal@artvin.edu.tr e-posta adresine tezlerini göndermek suretiyle yapmaları, rapor ile ilgili sonucun ise ilgili Öğretim Üyesinden takip etmeleri gerekmektedir.

       * Tezin intihal (benzerlik endeksi) raporunu Enstitü aracılığı ile alınacak olup; alınacak rapor "TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK ve İNTİHAL ANALİZ İLK ve SON RAPORU"na işlenerek (web sayfamızda-form 52 ve 53, tez ilk teslim dilekçesi-form 43 ile ciltli tez teslim dilekçe-form 50 ekinde), lisansüstü tez teslimlerinde dilekçe ile birlikte bu formun Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 

        Tez savunma sınavına girmek için Enstitümüze ilk kez lisansüstü tez teslim edecek öğrencilerimiz ile tez savunma sınavı sonucu ciltli tez teslimi yapacak öğrencilerimizin bilgisine sunulur.