Sık Sorulan Sorular (SSS)


Başvuru, Kayıt ve Ders İşlemleri:


Soru 1: Lisansüstü başvuruları ve kesin kayıtları ne zaman yapılmaktadır?
Lisansüstü başvurular güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kere yapılmakta olup, başvurular ile kesin kayıtlar Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde Enstitüye yapılır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez. Başvuru ve kesin kayıtla ilgili şartlar ve gerekli belgeler ilanda belirtilmektedir.


Kesin kaydını yaptıran her öğrenci Enstitüden kesin kayıt sırasında alacakları şifre ile Öğrenci Bilgi Sistemi’nden ders kaydını öğrenimi süresince kendisi yaptırmak zorundadır.

Soru 2: Lisansüstü programlarınıza alan dışı başvuru yapacağım ama bunun için hangi bölüm mezunu olmam gereklidir?
Enstitümüzde aktif olarak eğitim-öğretim yapılan lisansüstü programlarımıza alan dışı kontenjandan başvuru yapacak olan adaylar; başvuru ile ilgili şartlara ait güncel bilgilere Web Sayfamızdaki Eğitim-Öğretim menüsü içindeki Alan Dışı (Lisans) Şartlar linkinden ulaşabilirler.  

Soru 3:  Lisansüstü programlara başvuru koşulları nelerdir?                                                                                                                                                  Başvuru koşulları hakkında güncel bilgilere Mevzuat menüsü içindeki kurul kararları linkinden ulaşabilirsiniz.

Soru 4: Evrakların Aslı olmadan Lisansüstü programlara başvuru yapabilir miyim?
Başvurular online olarak yapılmakta olup, online başvuru evraklarının fotokopisinin “aslı gibi” onaylı haliyle belirtilen tarihe kadar Enstitüye teslim edilmesi gerekmekte olup, teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir. Aslı gibidir onayı evrakların aslının ibrazıyla Enstitümüzde de yapılmaktadır. 


Soru 5: Ben başvuru ve kesin kayda gelemeyeceğim yerime başka birisi evraklarımı getirebilir mi veya posta yoluyla evraklarımı gönderebilir miyim?
Başvurular online yapılmaktadır. İstenilen evraklarınızın eksiksiz olmaması durumunda başka birisi de adınıza (web sayfamızda ilanla birlikte belirtilecek dilekçeyi doldurarak) kesin öğrenci kaydınızı yapabilir, posta yoluyla yapılacak başvuru ve kayıtlar kabul edilmemektedir. (Evraklarda eksiklik olması durumunda başvuru ve kesin kayıt kabul edilmeyecektir.)

 

Soru 6: Mezun değilim veya staj eksiğim var başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapmanız için herhangi bir lisans programından mezun olmanız gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde edildiğinde kayıt sırasında eksik staj durumunun tamamlandığı belgelendirilmelidir.
 

Soru 7: Lisansüstü programlarına başvurmak için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?
Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

 

Soru 8: Yatay Geçiş başvuruları ne zaman yapılmaktadır?
Başvurular Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde Enstitüye yapılır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez. Tez aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

 

Soru 9: Öğrencilerce fazla ders alımlarında (dönemsel 30 AKTS fazlası) ne yapılması gerekmektedir?
Danışman bilgisiyle dönemsel olarak 30 AKTS'den fazla ders alınması durumunda ilgili öğrencinin bu dersi (Kendi isteğimle ve kendimi geliştirmek için alıyorum) ifadesini Enstitü Öğrenci İşlerine muhakkak bildirmesi ve Enstitüce" ...., ....., .... kodlu dersleri kendini geliştirmek üzere müfredat dışından isteğe bağlı olarak almıştır." ifadesinin bilgi notu olarak işlenmesi gerekmektedir.

 

Soru 10: Daha önce farklı statüde veya farklı Enstitülerde alınan lisansüstü derslerin saydırma talebi ne zamana kadar yapılmalıdır?
Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

 

Soru 11: Askerlik sevk tehirini nasıl yaptırabilirim?
Enstitüye herhangi bir başvuru ve evrak vermenize gerek yoktur. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren Enstitüye kayıt tarihinden sonra YÖKSİS-ASKERALMA Sistemi otomatik yapmaktadır.

 

Soru 12: Ders kaydımı yenilemezsem ne olur, sonrasında ne yapmam gerekir?
Herhangi bir yarıyılda ders kayıt yenileme(ders ekle/bırak dahil) durumunda danışman ataması yapılan öğrencinin danışmanlığı düşer, öğrenci kayıt işlemlerini yenilemek istediğinde tekrar danışman öneri formunu onaylı olarak Enstitüye  vermesi gerekir. 

Soru 13: Lisansüstü eğitimde (doktora/yüksek lisans) katkı ücreti ödeyecek miyim?
Bakanlar Kurulu’nun her yıl aldığı karar doğrultusunda değişmekle birlikte, örgün öğretimdeki öğrenciler katkı payı ücreti ödememekte, programında ek süre okuyan öğrenciler ödemektedirler.

 

Soru 14: Lisansüstü eğitimde yabancı dil puanı gerekli midir?
Doktora programlarına başvurularda en az 55 yabancı dil puanı gerekmekte olup, yüksek lisans programlarına başvurularda ise yabancı dil puanı aranmamaktadır. 

 

Soru 15: Kaydımı nasıl dondurabilir veya sildirebilirim?
Lisansüstü Yönetmeliğimizin 47. maddesindeki ilgili bendleri doğrultusunda başvuruyla kayıt dondurabilir, 44. maddesindeki ilgili bendleri doğrultusunda kaydınızı sildirebilirsiniz.

 

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları:
 

Soru 1: Alan İçi, Alan dışı kontenjan neyi ifade etmektedir?
Alan İçi kontenjanı, başvurmak istediğiniz programın Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan Dışı kontenjanı ise diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı göstermektedir.

 

Soru 2: Aynı anda iki farklı programa başvuru ve kayıt yaptırabilir miyim?
20.04.2016 tarihinde yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin 6. fıkrasında;"(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." denmektedir.

 

Soru 3: Doktora ve Yüksek Lisans başarı kriteri nelerdir?
Doktora (Yüksek Lisans); 7 ders 21 kredi + Seminer + Yeterlik + Pedagojik Formasyon Dersleri + Tez Önerisi Savunması  + FBE 6002 kodlu ders + Tez Çalışması (En az 120 AKTS) + Tez Savunması (En az 240 AKTS), Doktora (Lisans); 14 ders 42 kredi + Yeterlik + Pedagojik Formasyon Dersleri + Tez Önerisi Savunması + FBE 6002 kodlu ders + Tez Çalışması (En az 120 AKTS) + Tez Savunması (En az 240 AKTS), Yüksek Lisans; 7 ders 21 kredi + Seminer + Tez + FBE 6002 kodlu ders + Tez Savunması (En az 120 AKTS)

 

Soru 4: Doktora programındaki Pedagojik Formasyon dersleri ile FBE 6002 kodlu dersi alınma koşulu nedir?
Doktora öğrenimi gören tüm öğrencilerin tez savunma sınavına alınmaları için öğrenimlerinin herhangi bir döneminde “FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme (3+0), FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2) ve FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0)” derslerini almaları ve başarılı olmaları ön koşuldur.

Soru 5: Yüksek Lisans programındaki FBE 6002 kodlu dersi alınma koşulu nedir?
Yüksek Lisans öğrenimi gören tüm öğrencilerin tez savunma sınavına alınmaları için öğrenimlerinin herhangi bir döneminde “FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0)” dersini almaları ve başarılı olmaları ön koşuldur.

 

Soru 6: Tez İzleme Komitesinin onayı ile tez konusunun belirlendiği dönem için ara gelişme raporu vermek gerekiyor mu?
Hayır. Öğrencinin tez önerisi örneğin Ocak-Haziran döneminde kabul edildiyse ilk ara gelişme raporu Temmuz-Aralık ayları arasında verilebilir.

 

Soru 7: Bilimsel hazırlık programı, ders alma ve başarı şartı nedir?
Alan dışı başvuru sonucu alınan öğrencilere uygulanan ve süresi 1 yıl (2 yarıyıl) olan ilgili doktora/yüksek lisans programına hazırlık aşamasıdır. Bilimsel hazırlıkta en az 7 kredili ders alma zorunluluğu olup, başarı için Anabilim dalınca Bilimsel Hazırlık Ders Kataloğlarından ilgili öğrenci için verilen derslerin hepsinin başarılması gerekmektedir.

 

Soru 8: Bilimsel hazırlık aşamasında lisansüstü ders alınabilir mi, başvuruları ne zamandır?
Bilimsel hazırlık programına başlayan bir öğrenci azami süresi içinde (bir takvim yılı) krediden sayılmak üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının alınacak derslere ilişkin önerisini en geç Eğitim-Öğretim yılının ilk 2 haftası sonunda Enstitüye bildirmesi gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

 

Soru 9: Daha önce başka bir üniversiteden alınan bir dersi krediden saydırabilir miyim?
Evet. Başka bir üniversiteden alınan derslerin krediden saydırılabilmesi için ilgili Anabilim Dalının ders eşdeğerlilik sonrası ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir.

 

Soru 10: Savunma sınavı için tez teslimi, danışman öneri formu-değişiklik dahil-, tez konusu öneri formu-değişiklik dahil- ne zaman verilmelidir?  
Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

 

Soru 11: Tez danışmanımı değiştirebilir miyim?
Danışman değişiklik formuyla önceki danışmanın onayı ile yapılabilir. Danışman değişikliğinde tez konusunun da değişmesi gerekmektedir.

 

Soru 12:Bir öğretim üyesi ne kadar öğrenciye Lisansüstü danışmanlık yapabilir?
Bir öğretim üyesi en fazla 10 lisansüstü öğrencisine danışmanlık yapabilir. (doktora ve yüksek lisans dahil)

 

Soru 13: Lisansüstü tez konusu önerisi Enstitüye ne zaman verilmelidir?
Doktora programlarında tez izleme komitesinin oluştuğu dönem içinde verilip, tez konusunun savunulması gerekmekte olup, yüksek lisans programlarında ise ders aşaması başarı şartlarını sağladığı dönem sonu, tez aşamasına geçildiği zaman Enstitü Çalışma Takviminde belirtilen süre sonuna kadar Enstitüye verilmesi zorunludur.

 

Soru 14: Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girebilirim?
Ders aşamasının başarı şartlarının yerine getirildiği zaman Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde başvurular kabul edilir ve belirtilen tarihlerde sınavlara girilmektedir. 

 

Soru 15: Tez konusunu ne zamana kadar değiştirebilirim ve tez ilk tesliminde neye dikkat etmeliyim?
Tez konusu danışmanın gerekçeli kararıyla tez tesliminden en az bir yarıyıl önce değiştirebilirsiniz. Dönem ortası veya sonuna doğru yapılacak değişiklikler kabul edilmemektedir. Enstitüye tez(doktora/yükseklisans) ilk teslim ederken Enstitü web sayfasındaki Tez/Öğrenci linki atındaki süren tezler içindeki tez adıyla ve içeriği ile teslim edilmelidir.

 

Soru 16: Doktora Yeterlik Komitesi ve Tez İzleme Komitesi ne zaman oluşturulmaktadır?
Doktora Yeterlik Komitesi, ilgili Anabilim dalının önerisi ile 5 kişi olmak üzere ve 3 yıllığına, Tez İzleme Komitesi ise öğrencinin yeterlilik sınavına girip başarılı olduğunda ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanır.

 

Soru 17: Doktora programında 1. danışman olabilmek için gerekli şart nedir?
Doktora programında 1. danışman olabilmek için en az 1 (bir) yüksek lisans öğrencisine danışmanlık (ilk kayıttan itibaren tezinin sonuçlandırılmasına kadar) yapılmış olması gerekmektedir.

 

Soru 18: Lisansüstü programlarda öğrencilerin danışmanı olduğu öğretim üyelerinden alması gerekli ders durumu ne kadardır?
Lisansüstü programlarda bir öğrenci alacağı derslerin en fazla %60’ını kendi danışmanının açtığı derslerden alabilir. 


 

Özel Öğrenci:
 

Soru 1: Özel öğrenci ne demektir, kimler özel öğrenci olabilir?
Bir yükseköğretim kurumunda alt sınıflardan dersi olmayan son sınıf öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Soru 2: Özel-Misafir Öğrenci başvuruları ne zaman yapılmaktadır?
Başvurular Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde Enstitüye yapılır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

 

Soru 3: Özel Öğrenci başvuru koşulları hakkında bilgi alabilir miyim?
Yönetmeliğin 10. maddesi ve Enstitü Özel Öğrenci Yönergesi çerçevesinde belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

Soru 4: Özel Öğrenci katkı ücreti yatıracak mıyım?
Özel öğrenciler katkı payı ücreti ödememektedirler. Bu durum Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı Rektörlük onayı ile değişebilir.

 

Soru 5: Özel Öğrenci alabilecekleri ders adedi ve çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

Özel öğrenci bir yarıyılda en fazla iki (6 kredi veya dersin kredi değerine göre değişebilir) ders alabilir. Özel öğrenci tez çalışması yapamaz. Özel öğrenci statüsünde ders alınabilmesi için, ilgili derse örgün öğretime en az bir kayıtlı öğrencinin bulunması gerekmektedir. Derslerin devam ve başarı durumu, Enstitüye kayıtlı normal öğrencilere uygulanan esaslarla aynıdır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, açık bulunan yüksek lisans/doktora tezine, bilimsel hazırlık derslerine ve uzmanlık alan  derslerine kayıt yaptıramazlar.

 

Soru 6: Özel Öğrencilerin öğrenci statüsü nedir?
Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


 

Personel Ders, Not, Ücret ve Kadro İşlemleri:
 

Soru 1: Bir öğretim üyesinin her bir yarıyılda açabileceği ders ne kadardır ve Uzmanlık Alan dersi nasıl açılır?
Bir öğretim üyesi her yarıyılda 2 doktora, 2 yüksek lisans toplamda en fazla 4 farklı ders (genel kodlu ve uzmanlık alan dersleri hariç) açabilir. Uzmanlık alan dersleri sınav yüküne dahil değildir. Danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi ve ikinci tez danışmanı uzmanlık alan dersi açamaz.

 

Soru 2: Bir yarıyılda öğretim üyesi tarafından lisansüstü ders açabilme ve bir dersin açılma şartı nedir?
Doktora programında ders açabilmek için en az bir yıl (iki yarıyıl) yüksek lisans programında dersi vermiş olmak gereklidir.  İlgili yarıyıl için Enstitü Kurulu tarafından açılması onaylanan dersler içerisinden bir lisansüstü dersin açılabilmesi için, söz konusu dersin akademik takvimde yer alan ders yazılım süresi sonunda Enstitümüze kayıtlı öğrencilerimizden biri tarafından alınması gerekmektedir. 

 

Soru 3: Ders ücreti ödemelerinde F–1(Öğretim Elemanı Aylık Ek Ders Bildirim) formunun ne zaman verilmesi gerekmektedir?

Bir önceki ayın F-1 formlarını her ayın ilk üç (3) iş günü içinde ilgili Anabilim Dalına bildirilmesi gerekmektedir.  F-1 formlarının verilmemesi durumunda ilgili aya ait ödeme yapılmayacak olup, Eylül ve Şubat ayları için 2 farklı F-1 formu düzenlenecektir (Eylül ve Şubat aylarının ilk yarısı için bir önceki dönem için verilen F-1 formunun aynısını; ikinci yarısı için ise yeni Eğitim-Öğretim dönemine ait hazırlanacak F-1 formu düzenlenecektir). Formda Uzmanlık Alan dersleri için 2’den fazla ödeme yapılmadığından ücret ödemesi kısmında en fazla 2 Uzmanlık Alan dersi gösterilmelidir.

 

Soru 4: Süren Çalışmaların Öğretim Üyelerince Akademik Bilgi Sistemine giriş süreci ne zamandır?
Her bir öğretim üyesi Enstitüdeki süren çalışmalarını (Doktora Tezi, Doktora Danışmanlık, Doktora Uzmanlık Alan Dersleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans Danışmanlık, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri) her yeni dönem başlamadan önceki haftanın son iş gününe (cuma) kadar sisteme “S” olarak girmesi gerekmektedir.

 

Soru 5: Akademik Bilgi Sistemine girilen ders not çizelgelerinin onaylı olarak Enstitüye ne zaman verilmelidir?
Sadece derslerin onaylı not çizelgeleri Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen son güne kadar (sınav evrakı ilgili öğretim üyesinde kalacak), süren çalışmaların ise her yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcını izleyen ilk 2 hafta içerisinde onaylanmış şekilde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Soru 6: Yüksek Lisans ve Doktora programları bittiğinde 50/d ile atananların kadro durumu ne olacak?
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...