Tarihçe


Enstitümüz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Söz konusu kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yeni akademik birimlerin yanı sıra daha önce Artvin ilinde faaliyet gösteren akademik birimler de ad ve bağlantıları değiştirilerek Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulunun 16.04.2008 tarihli toplantısında, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 6. maddesine istinaden Kurulun 30.04.2008 tarih ve 011033 sayılı yazısı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiştir.

Enstitümüzde lisansüstü eğitime Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 1999 yılında tezli yüksek lisans programıyla başlanılmış olup, aynı Anabilim dalında doktora programı açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 03.04.2009 tarih ve 010160 sayılı yazısıyla kabul edilmiş ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle başlanılmıştır.

Enstitümüz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ortak tezli yüksek lisans programı 22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda da 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınarak başlamış olup, aynı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programı ise Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 26.06.2012 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimine başlanılmıştır.

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 28.10.2015 tarihli toplantısında aldığı kararla ortak tezli yüksek lisans programı açılmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.01.2016 tarihli toplantısında aldığı kararla ise Biyoloji Anabilim Dalı'nda, tezli yüksek lisans programlarının açılması uygun görülmüş olup, 2016 yılında bu programlara öğrenci alımı yapılarak öğrenime başlanılmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.05.2019 tarihli toplantısında almış olduğu kararla Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği; Doğal Kaynak Yönetimi (İngilizce) Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans programları açılmış olup, bu programlara 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli toplantısında almış olduğu kararla Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4., 5/d ve 7 nci maddeleri uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans programı açılmış olup, bu programa 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır.

Böylelikle son 12 yıl içinde hızla gelişimini ve büyümesini sürdüren Enstitümüz bünyesinde aktif olarak Lisansüstü eğitim verilen 1 doktora, 5 tezli yüksek lisans, 2 disiplinlerarası tezli yüksek lisans (ingilizce) üzere 8 lisansüstü programa ulaşılmış oldu. 2 ortak tezli yüksek lisans programı Yükseköğretim Kurulu kararı gereği kapatılmış olup (Erzurum&Kahramanmaraş) bu programlara yeni öğrenci alınmamakta mevcut kayıtlı öğrencilerin öğrenimlerine ise devam edilmektedir.

Yeni lisansüstü programların açılması çalışmaları ise devam etmektedir.

   Kuruluşumuzdan bugüne kadar Enstitümüzde görev yapan MÜDÜRLERİMİZ  
   
 

 Yrd. Doç. Dr. 

Atakan ÖZTÜRK

Müdür

(2008-2011)

 Doç. Dr. 

Turan SÖNMEZ

Müdür

(2011-2016)

Prof. Dr.

Zafer ÖLMEZ

Müdür Vekili

(2016-2017)

Doç. Dr.   

Hilal TURGUT

Müdür

(2017-  - )