Tez - ÖNEMLİ NOTLAR


25.12.2018

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZE

1- TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru tarihi itibariyle ilgili döneme kayıt yaptırmış ve o dönemin AKTİF öğrenci durumunda bulunmak (yani öğrenci haklarından yararlanıyor olmakZORUNLUDUR.

 

2- a) Doktora için, en az 60 AKTS Ders, 180 AKTS Tez döneminde olmak üzere toplam (240 AKTS);

        En az 7 ders + Seminer + 240 AKTS'yi sağlamış olmak, FBE 6000, FBE 6001, FBE 6002 (bu dersler ders ve AKTS toplamına dahil değildir. FBE 6002 kodlu dersi 2016 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin alması zorunlu olmayıp dersi almak isteğe bağlıdır.) kodlu dersleri almış ve başarılı olmak. Ayrıca en az 3 (üç) olumlu ara rapor (TİK raporu) sunulmuş olması ŞARTTIR.

    b) Tezli Yüksek Lisans için, 60 AKTS Ders, 60 AKTS Tez döneminde olmak üzere toplam (120 AKTS);

        7 ders + Seminer + 120 AKTS'yi sağlamış olmak, Ayrıca FBE 6002 (bu ders, ders ve AKTS toplamına dahil değildir. FBE 6002 kodlu dersi 2016 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin alması zorunlu olmayıp dersi almak isteğe bağlıdır.) kodlu dersi almış ve başarılı olmak ŞARTTIR.

 

3- Yüksek Lisans prgramlarında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış TEZ konusunun en az bir dönem öncesinden alınmış olması ZORUNLUDUR.

 

4- Yukarıdaki maddelerde belirtilenleri sağlıyorsanız eğer; Tez İlk Teslim Dilekçesi ve Tez Çalışması Orjinallik İlk Raporu ile birlikte dilekçe ekinde istenilenler ile Enstitü Akademik Çalışma Takviminde (web sayfamızdan bakabilirsiniz) belirtilen süre içinde Enstitü Öğrenci İşleri'ne başvurabilirsiniz.

1- Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin ciltletilmesi yapılırken Dış Kapağa SELEFON çektirmeyi UNUTMAYINIZ!.  Tezi ciltletirken tez kapağında dikdörtgen şeklinde çizilmiş olan alanda herhangi bir kesim işlemi YAPTIRMAYINIZ. Tezin sırt kısmında sırasıyla tarih, yazarın adı soyadı ve programı yazılmış olmalıdır. Selefonsuz, kesilmiş ve tezin sırt kısmındaki tez bilgileri olmayan tezler kesinlikle kabul EDİLMEYECEKTİR.

 

2- Tez İç kapağında yazılan Anabilim Dalının adı programın Yükseköğretim Kurulunca onaylı adı olmalı ve "Anabilim" kısmı BİTİŞİK yazılmalıdır (Örnek: Doğrusu Orman Mühendisliği Anabilim Dalı - Yanlış ve kabul edilemez olan ise Silvikültür Ana Bilim Dalı). Hatalı olan tezler kabul EDİLMEYECEKTİR.

 

3- Tez Beyannamesinde muhakkak tez yazarının adı-soyadı ve imzası olması ZORUNLUDUR. Ad-Soyad ve imza eksiği olan tezler kabul EDİLMEYECEKTİR.

 

4- Tez Onay sayfalarındaki tarihler (Tezin Enstitüye Verildiği Tarih ve Tezin Sözlü Savunma Tarihi) muhakkak elektronik ortamda yazılmış ve Tez Jüri Onayları (imzaları) eksiksiz olması ZORUNLUDUR. Eksik olan tezler kabul EDİLMEYECEKTİR.

2- TEZ İNTİHAL RAPORU İÇİN BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİ VE DANIŞMANLAR

 

         Lisansüstü tez savunma sınavına girebilmek için Enstitümüzden tezinin intihal (benzerlik) raporunu almak için başvuru yapacak öğrencilerimizin hazırlamış olduklarını tezlerini 11.06.2019 tarihinden itibaren intihal@artvin.edu.tr e-posta adresine göndermeleri, rapor ile ilgili sonucun ise ilgili Öğretim Üyesinden takip etmeleri gerekmektedir.

         Lisansüstü Öğrencilerimize ve Danışmanlarına Duyurulur. 11.06.2019