Ders Kaydı Onayı Hakkında

24 Şubat 2020, Pazartesi 339

   2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere ders yazılımlarında öğrenciler İle ders kaydı onayı verecek öğretim üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 2020-07/7 sayılı almış olduğu aşağıdaki karara dikkat etmeleri gerekmektedir.

* Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19 nci maddesinin 3 ncü bendi hükmü Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur.” doğrultusunda (ders aşamasının son yarıyılında olup ders başarı kriterini sağlayamayan öğrenciler hariç olmak üzere) öğrencilerin tezli yüksek lisans ve doktora programlarının her bir yarıyılında 12 kredi ve 30 AKTS’nin üstünde en fazla 1 (bir) lisansüstü ders alabilecektir.

        * Öğrenci ve Danışman Öğretim Üyelerine önemle duyurulur.