Fen Bilimleri Enstitümüzde Yeni Lisansüstü Programlar Açıldı

19 Haziran 2019, Çarşamba 1506

     Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.05.2019 tarihli toplantısında almış olduğu kararla Lisanaüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği;

      * Doğal Kaynak Yönetimi (İngilizce) Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans,

      * Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve

      * Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans

       programları açılmış olup, bu programlara 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır.

     Böylelikle son 11 yıl içinde hızla gelişimini ve büyümesini sürdüren Enstitümüz bünyesinde, Lisansüstü eğitimde 1 doktora, 5 tezli yüksek lisans, 1 disiplinlerarası tezli yüksek lisans (ingilizce), 2 ortak tezli yüksek lisans olmak üzere 9 lisansüstü programa ulaşılmış oldu.