İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

09 Ocak 2020, Perşembe 1881

          Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli toplantısında almış olduğu kararla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nın kurulması ve bu doğrultuda "İş Sağlığı ve Güvenliği disiplinlerarası tezli yüksek lisans programı"nın açılması uygun görülmüştür.

          Böylelikle Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde lisansüstü eğitim yapılan programların sayısı 1 doktora, 5 tezli yüksek lisans, 2 disiplinlerarası tezli yüksek lisans programı olmak üzere 8'e yükselmiş oldu.