ÖNEMLİ! İlgili Öğrenci ve Öğretim Üyelerine...

10 Temmuz 2018, Salı 1021

HER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE;

        Öğrencilerimizin ve Danışmanlık yürütmekte olan ilgili öğretim üyelerinin öğrenci/akademik bilgi sisteminden öğrencilerin öğrenim durumlarını inceleyerek Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 9, 18 ve 20 nci maddelerinin ilgili bendleri gereği;

             a) Danışman Öneri Formları;

          Güz yarıyılı sonunda bilimsel hazırlık aşamasında başarılı olarak ders aşamasına geçen öğrenciler en geç: 31 Ocak, Bahar yarıyılı sonunda bilimsel hazırlık aşamasında başarılı olarak ders aşamasına geçen öğrenciler ise en geç: 31 Ağustos tarihine kadar,

             b) Tez Konusu Öneri Formları;

           Güz yarıyılı sonunda ders aşamasında başarılı olarak tez aşamasına geçen öğrenciler en geç: 31 Ocak, Bahar yarıyılı sonunda ders aşamasında başarılı olarak tez aşamasına geçen öğrenciler ise en geç: 31 Ağustos tarihine kadar,                                                                                              (Not: Tez önerisini Enstitümüze vermeyen ve önerisi Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanmayan öğrenciler teze yazılamazlar.)

             c) Ortak programa kayıtlı öğrenciler;

             Yukarıdaki a ve b bendlerindeki formlara ek olarak ilgitli protokoller gereği "Ortak Lisansüstü Programlar İçin Tez İzleme Komitesi Öneri Formunu en geç; yukarıdaki yarıyıllara göre belirtilen tarihlere kadar, Enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir.

              FORMLAR: - Danışman Öneri Formu - form FBE-05,                                                                                                                                      - Tez Konusu Öneri Formu - form FBE-45,                                                                                                                                  - Ortak Lisansüstü Programlar İçin Tez İzleme Komitesi Öneri Formu - form FBE-37

       Enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir. Süresi içinde gelmeyen formlardan dolayı oluşabilecek mağduriyetlerden ilgili öğrenciler / danışmanlar sorumludur.

          İlgili öğrenci ve danışmanlara önemle duyurulur. 10.07.2018