Zorunlu Dersler


ÖĞRENCİ ve DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE

(Enstitümüz Lisansüstü Programlardaki Öğrencilerin Bir Yarıyıl Alması Gereken Lisansüstü Ders Sayısı ve Zorunlu Alınması Gereken Dersler Hakkında Önemli Bilgilendirme)

 

BİR YARIYILDA ALINMASI GEREKEN ASGARİ VE AZAMİ DERS SAYISI:

               2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere ders yazılımlarında; öğrenciler İle ders kaydı onayı verecek öğretim üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 2020-07/7 sayılı almış olduğu aşağıdaki karara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

              Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19 nci maddesinin 3 ncü bendi hükmü “Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur.” doğrultusunda (ders aşamasının son yarıyılında olup ders başarı kriterini sağlayamayan öğrenciler hariç olmak üzere) öğrencilerin tezli yüksek lisans ve doktora programlarının her bir yarıyılında 12 kredi ve 30 AKTS’nin üstünde en fazla 1 (bir) lisansüstü ders alabilecektir.

 

ZORUNLU ALINMASI GEREKEN LİSANSÜSTÜ DERSLER:

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6002 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme ile FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

3- Doğak Kaynak Yönetimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

DKY 5003 Master Project Preparation and Management (Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yönetimi)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl) ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

İSG 5010 Risk Yönetimi ve İSG 5011 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.)